Evlilik İşlemleri

Halfeti Belediyesi’ne evlenmek için başvuru yapacak çiftlerden en az birinin yerleşim yeri adresi Halfeti Belediyesi sınırları içerisinde olmalıdır. Ancak ikamet adresi bu sınır dışında olanlar da Halfeti Belediyesi’nde evlenmek için başvurabilirler. Bu durumda çiftler, kadın veya erkeğin bağlı olduğu belediyenin Evlendirme Memurluğu’na birlikte müracaat etmeli ve “Evlenme İzin Belgesi” alarak Halfeti Belediyesi’ne başvurmalıdır.

İkametgahı Halfeti Belediyesi sınırları içerisinde olanlar için gerekli belgeler:

      - Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı

      - 5 adet vesikalık fotoğraf (Biometrik değil)
 

İkametgahı Halfeti Belediyesi sınırları içerisinde olmayanlar için gerekli belgeler:

      - Bağlı bulundukları belediyeden aldıkları evlenme izin belgesi

       - 3 adet vesikalık  fotoğraf(Biometrik değil)

       - Nüfus cüzdanı fotokopisi
 

Yabancı Uyruklular Evlenmek için Ne Yapmalıdır?

       - Doğum kayıt belgesi

       - Bekarlık belgesi

(Bu iki belgenin alınması için kendi ülkelerine gitmeden Türkiye’de bulunan yabancı konsolosluktan alınırsa Türkçe’ye çevrilip onaylanmış olarak verilecektir.)

Eğer bu belge kendi ülkesinden alınmış ise Türkiye’de tercüme edilecek ve yetkili makamlar tarafından (Apostil edilecek)onaylanacaktır.

Yabancı ülke Konsoloslukları İzmir ya da İstanbul'da ise Valilik İl Hukuk İşleri ya da İlçe Kaymakamlıkları Yazı İşleri tarafından onay ettirilecektir.Yabancı ülke konsolosluğu Ankara'da ise Dış İşleri Bakanlığı tarafından onay ettirilecektir.

Yabancı belgelerin Türkçe tercümeleri pasaport ile birebir aynı olmalıdır. 

Pasaportun Noter onaylı Türkçe tercümesi.

5 adet vesikalık fotoğraf(Biometrik değil)