Belediye Başkan Yardımcı

Belediyemiz bünyesinde bulunan tüm birimlerin iş ve işlemlerinin takibini,kontrolünü ve denetimini yapmak aynı zamanda bu birimlere ait yazışmaları başkan adına imzalamak.Belediye bünyesinde çalışan daimi ve şirket işçilerinin kontrolü ve denetimlerini yapmak gerektiğinde bu personeller arasında yer değişikliği yapmak.Başkanın katılmadığı toplantılarda ‘Encümen Başkanı’ sıfatıyla toplantı yapmak.Başkanın makamında bulanmadığı  durumlarda ödeme yetkilisi olarak ödeme evraklarını imzalamak,Yapı  inşaat ruhsat belgelerini,yapı kullanım izin belgelerini kontrol ederek başkanın olmadığı zamanlarda onaylayan kişi olarak imzalamak.