Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediye gider bütçesindeki ödeneklerle ilgili harcamaların kanunlara uygun olarak yapılmasını sağlamak, Muhasebe hizmetlerini yürütmek, mali tablolarını hazırlamak ve gerekli kayıtları tutmak,  Bankalar nezdindeki  hesap ekstrelerinin kontrolünü sağlamak, İhale teminatlarını alıp gerektiğinde iade işlemlerini yapmak, Her türlü kesinti, fatura ödemeleri ve vergilerin yasal süresinde ilgili kurumlara ödenmesini sağlamak, Kredi işlemlerini takip etmek,  Belediyenin gelir ve giderleri ile ilgili muhasebe işlemlerini yapmak, mali tablolarını hazırlamak ve gerekli kayıtları tutmak. Belediyenin her türlü muhasebe hizmetlerini yürütmek ,Bütçe kesin hesabı ve yönetim dönemi hesabını hazırlamak ve Sayıştay’a göndermek Memur ve işçi aylıkları bordrolarını hazırlamak, tam ve eksiksiz olarak ödenmesini sağlamak, Fazla çalışma ücretleri, doğum yardımı ve benzerlerini tam olarak eksiksiz ödenmesini sağlamak.