Zabıta Müdürlüğü

Tüketicinin korunmasına yönelik belirlenmiş uygulamaları kontrol etmek
Vatandaşların zabıta amirliğine iletmiş oldukları şikayetler hakkında gereken faaliyetleri sürdürmek
Gıda ürünleri satan dükkanların denetimini yapmak
Çevre koruma kanunu ile düzenlenmiş maddelere dair denetim mekanizmasını yönetmek
Sağlık şartlarına uygun olmayan dükkanların kapatılmasına yönelik gerekli işlemleri yapmak
Sokak satıcılarını önlemek ve satıcıların gerekli cezaları almasına ilişkin işlemleri yürütmek,Pazar yerleri denetim ve kontrolünü sağlamak
Dilencilerin dilenmesini önlemek
Kaçak inşaat denetimi yapmak
Yeni açılan iş yerlerinin kontrol edilmesi ve belge verilmesi
Mahalle ve merkezden gelen köpek şikayetlerini değerlendirmek
Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,